HOTLINE

+62-2188894449

: adm@ptlissom.com +62-88889645 Kota Harapan Indah Sentra Niaga 5 Kav. 10 No. 1 Jl. Harapan Indah Boulevar, Tarumajaya, Bekasi 17204, Indonesia.
PT. LISSOM INDONESIA
SHARE :

Contact UsOFFICE :

Kota Harapan Indah
Sentra Niaga 5 Kav. 10 No. 1
Jl. Harapan Indah Boulevar, Tarumajaya
Bekasi 17204, Indonesia.
Tel : 021-88894449
Fax : 021-88889645
Website  : www.ptlissom.com
Email    : marketing@ptlissom.com